Szkolenie: Cykl warsztatów - „Co CEO/CFO/COO/CMO o IT wiedzieć powinien?”

Michael Porter zdefiniował cztery obszary, jakie wspomagają podstawową działalność firmy wyrażoną łańcuchem wartości. Te obszary to: dbanie o infrastrukturę firmy, zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwój technologii oraz zakupy. Z punktu widzenia funkcjonujących dzisiaj firm, uzasadnionym staje się skupienie myślenia o technologii do obszaru IT. Można powiedzieć, że wszystkie obszary – za wyjątkiem rozwoju technologii IT – zostały skodyfikowane w sposób pozwalający managerowi na skuteczną nawigację między zagadnieniami aktywów firmy, jej kompetencjami i zasobami finansowymi. Zagadnienia te są wykładane na kursach zarządzania i studiach MBA.

Niniejsze warsztaty mają na celu uzupełnienie wiedzy „wykładanej na MBA” o zakres IT – przekazanie spójnego obrazu, który pozwala na stawianie zadań organizacjom IT i ocenę ich wykonania bez konieczności podążania za modami, technologiami i „odkryciami” w dziedzinie technologii informatycznych.

Korzyści

Po odbyciu tego cyklu warsztatów uczestnicy będą potrafili:

  • ocenić jakość i efektywność wsparcia informatycznego w firmie;
  • komunikować się z IT i formułować oczekiwania co do roli informatyki i zakresu wsparcia
  • rozumieć konstrukcję i złożoność środowiska informatycznego firmy;
  • planować rozwój biznesu firmy uwzględniający rozwój IT.

Uczestnictwo w cyklu warsztatów pomaga odróżniać rzeczywiście wartościowe rozwiązania IT od mód i marketingu. Programy i treść sesji podporządkowane zostały pragmatyzmowi. W czasie spotkań wprowadzane jest minimum aparatu pojęciowego, który jest potrzebny dla zrozumienia przedmiotu wspólnych prac.

Zakres wykładu ilustrowany jest przykładami, które tworzą praktyczny związek z konkretnymi problemami. Materiał przekazywany w każdym ze spotkań utrwalany jest przez ćwiczenia, które tworzą spójne studium przypadku.

Adresaci

Szkolenie najlepiej wypełnia oczekiwania odbiorców, którzy posiadają odpowiedzialność decyzyjną o losach firmy:

  • najwyższe kierownictwo, członkowie zarządów;
  • kierownictwo działów operacyjnych, finansowych i biur zarządów;
  • kierownictwo firmy – średniego i wyższego szczebla.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie podstawowych wiadomości z zakresu zarządzania. Pomocne będą doświadczenia współpracy z firmowymi działami IT.

Pomysły? Czegoś brakuje?

Jeśli brak czegoś na tej liście, proszę o kontakt!

Zgłoszenie?

Pełna ulotka szkoleniowa

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Uwagi do szkolenia:
Preferowany termin szkolenia: