Pragmatyzm kształcenia

Proponuję inne podejście do szkoleń. Certyfikaty są popularne, ale nie uczą prawdziwego rozwiązywania problemów.

W swych szkoleniach kładę nacisk na:

  • zrozumienie, że projekt to nie tylko kierownik projektu - zapewniam ścieżki szkoleń dla innych ról projektowych (członkowie zespołu, PMO, PCO, wyższe kierownictwo),
  • zdolność radzenia sobie z określonymi zagadnieniami w projektach - podkreślam pragmatyzm w każdym aspekcie prawdziwych problemów projektowych (szacowanie, kontrola, komunikacja, kryzys, jakość i ryzyko),
  • praktykę jako podejście ważniejsze od poprawności metodycznej - należy czerpać ze skutecznych doświadczeń, nie tylko z recept i przepisów w metodykach.

Pomysły? Czegoś brakuje?

Jeśli brak czegoś na tej liście, proszę o kontakt!