Sektor: Telekomunikacja

Klient: Polska Telefonia Cyfrowa

  • TMN Operations - Koncepcja i wdrożenie platformy zarządzania siecią GSM zintegrowanej z procesami obsługi sieci telekomunikacyjnej i klientów operatora GSM.
  • ISO 9001 - Procesy rozwoju oprogramowania wspomagającego zarządzanie siecią GSM zapewniających jakość zgodną z wymogami normy ISO 9001.
  • OmniX - Platforma świadczenia rynkowego usług o wartości dodanej (kontentowe, partnerskie) w środowisku GSM.
  • Usługi VAS - Opracowanie, przygotowanie i wdrożenie usług o wartości dodanej GSM.

Klient: Plus

Klient: Play

  • Customer Operations - Automatyzacja procesów Customer Operations i Logistics.
  • e-sales - Weryfikacja koncepcji elektronicznego kanału sprzedaży operatora GSM.

Klient: Telekomunikacja Polska

  • Architektura integracyjna - Opracowanie wizji architektury integracyjnej dla firm grupy kapitałowej z sektora telekomunikacji.

Klient: Cyfrowy Polsat - MVNO

  • Procesy MVNO - Opracowanie definicji procesów biznesowych operatora MVNO przed startem komercyjnym.

Klient: T-Mobile Polska

Branże

Pełna lista zrealizowanych projektów jest dostępna do pobrania.

Klienci

Polska Telefonia Cyfrowa

Plus

Play

Telekomunikacja Polska

Cyfrowy Polsat - MVNO

PKN Orlen

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Ministerstwo Finansów

Urząd Dozoru Technicznego

Getionary.pl

Telewizja Polska (interaktywna)

Wolters Kluwer Polska

Universal McCann

BIG InfoMonitor

Grupa LUX MED

T-Mobile Polska

Business Management Software

Agora