O firmie

Firma TwisterSolve powstała pod koniec 2002 jako działalność gospodarcza jej właściciela. Od tego czasu świadczy usługi doradztwa, a specjalizuje się w obszarze budowy biznesu technologicznego. Od momentu powstania, firma świadczy swoje usługi zarówno będąc podwykonawcą firm doradczych, jak i samodzielnie.

W czasie istnienia firma ścierała się z wieloma wyzwaniami stawianymi przez wymagających klientów i wychodziła z nich zwycięsko.

Kontakt

Temat:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Treść: